headerphoto
Start

marketing

Rodzaje i typy badań z obszaru opinii publicznej

Rodzaje i typy badań z obszaru opinii publicznej (...) na zakończenie trener Instytutu IPC agreguje wyniki fragmentaryczne w rezultaty zbiorcze i dostaje podsumowane wyniki badań fokusowych. Sensowniejsze rozpoznanie potrzeb kontrahentów, decydentów a także klientów może doprowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na różnego typu płatne badania rynku. Prowadzony przez nas instytut badania rynku pracy realizuje specyficzne badania rynkowe wśród wielu grup zawodowych a także społecznych.