headerphoto
Start

Rodzaje i typy badań z obszaru opinii publicznej

Nasz ośrodek badań opinii publicznej prowadzi badania opinii publicznej a także badania rynku z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy z dziedziny marketingu społecznego.

Struktura naszej pracowni skupia centra badania społeczne Wrocław rozmieszczone w czołowych ośrodkach miejskich w kraju. Lista firm badania opinii publicznej, które współpracują ściśle z nami, udostępniona jest na naszej korporacyjnej witrynie www. Odnajdziecie tam również opisy stosowanych przez nas rodzajów badania opinii publicznej w podziale rzeczowym i tematycznym począwszy od sposobów wykorzystujących dorobek z dziedziny wiedzy marketingowej a kończąc na dorobku z obszaru PR.

Obszarem badań z obszaru psychologii a także marketingu są badania fokusowe. Wyszkolony trener przygotowuje scenariusz badania fokusowego, a następnie powołuje grupy fokusowe według właściwego klucza. Uczestnicy takiego eksperymentu gromadzą cząstkowe wyniki eksperymentu w każdej grupie, a na zakończenie trener Instytutu IPC agreguje wyniki fragmentaryczne w rezultaty zbiorcze i dostaje podsumowane wyniki badań fokusowych.

Sensowniejsze rozpoznanie potrzeb kontrahentów, decydentów a także klientów może doprowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na różnego typu płatne badania rynku. Prowadzony przez nas instytut badania rynku pracy realizuje specyficzne badania rynkowe wśród wielu grup zawodowych a także społecznych. Rozsądne podejście marketingowe powoduje, że metody badania rynku używane przez nasz instytut zaliczane są do najbardziej skutecznych w kraju. Dowodem na ten fakt jest zestaw publikacji w portalach internetowych a także czasopismach o tematyce marketingowej a także public relations.

Wyniki badań marketingowych dotyczących pracy domowej a także zainteresowania nią wśród pracodawców wydają się być niezbyt ciekawe. Wykonane badania ankietowe przy uwzględnieniu reprezentatywnej próby w całym kraju pracodawców potwierdziły, iż nazbyt znaczna liczba przepisów biurokratycznych zniechęca skutecznie do stosowania tego typu zatrudnienia. Na dalsze kroki badań marketingowych a także prac zrealizowanych w tym zakresie składały się etapy następujące: przygotowanie kwestionariuszy badawczych, podsumowanie oraz zebranie rezultatów, wnioski pobadawcze, akcja telemarketingowa, wybór próbki badawczej. Zrealizowane badania marketingowe i wyniki zgromadzone w kwestionariuszach potwierdziły, że pracodawcy wolą zatrudniać kandydatów do pracy na bazie klasycznej umowy o pracę.

Znany jest taki typ badań rynku, gdzie rolę główną odgrywa ewaluacja oraz socjologia społeczna. Są to tak zwane badania ewaluacyjne, których przykłady zastosowań wyszukacie w prezentowanych przez nas zagadnieniach opublikowanych na witrynie www. Synergia wiedzy badawczej i zasad stosowanych w socjologii zaowocowało pojawieniem się nadzwyczaj efektywnej metody badań marketingowych.

Zobacz to na zdjęciach:

marketing

pr

badania


Skomentuj ten artykuł